Logboek brandmeldinstallatie

Wanneer u een inspectie krijgt voor brandveiligheid is het belangrijk dat u een overzichtelijk en toegankelijk logboek heeft omtrent de brandmeldinstallatie. In een dergelijk logboek zouden alle werkzaamheden, reparaties en aantekeningen inzichtelijk moeten zijn voor de inspectie. Maar hoe krijg je dat voor elkaar zonder papieren administratie?

Digitaal logboek voor brandmeldinstallatie

In het digitale logboek van Databook kunnen alle controles, aantekeningen, aanpassingen of uitgevoerde werkzaamheden genoteerd worden per onderdeel. Wanneer er controles of werkzaamheden zijn uitgevoerd, dient er op de locatie een QR code te worden geplakt die vanuit het systeem wordt gegenereerd. Zo is iedereen op de hoogte wat er exact is uitgevoerd of wanneer de laatste controle is geweest zodra de code wordt gescand.

Hoe werkt het?

De code is te scannen op een mobiel of tablet die vanuit het logboek wordt aangestuurd. Wanneer er een fout wordt gevonden of er een reparatie plaatsvindt, kan dit direct in het logboek worden aangepast zodat iedere betrokkene direct op de hoogte is van de laatste updates. Met ons logboek voorkomt u grote kosten aan het herstellen van gebreken aan uw brandscheidingen en komt u niet voor grote verrassingen te staan. Het logboek betreft alle relevante gegevens die betrekking hebben op de objecten of situatie die te maken hebben met de brandveiligheid.

Administratie moet geen hogere wiskunde zijn

Maak van uw administratie (voor brandveiligheid) geen “hogere wiskunde” en raak geen essentiële papieren kwijt dankzij het online logboek van Databook. Wilt u meer weten over Databook? Neem gerust contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.

Contact

Hans Laufer
Heb je een vraag?

Neem contact met ons op